Utlysning av midler til Pedagogisk utviklingsarbeid (PU-midler)

K-stud kan gi tilskudd både til ett-årige og to-årige prosjekter, som har oppstart i 2021.

Prosjektmidlene skal stimulere til:

Utvikling av aktuelle læringsmetoder og pedagogiske studieopplegg til bruk i medlemmenes opplæringsvirksomhet, med vekt på nyskapning og bruk av nye læringsformer. Prosjektene bør ha størst mulig allmenn interesse og overføringsverdi til andre brukere.

Styret har vedtatt at disse områdene skal ha prioritet: 

Pedagogiske studieopplegg og læringsformer som bidrar til: 

  • demokratibygging, samfunnsengasjement og deltakelse i organisasjons- og samfunnsliv
  • bibelbruk

Søknader innenfor andre områder kan også være aktuelle!

Vedlagt ligger utlysningen med informasjon om PU-midlene og søknadsskjemaet som dere må bruke.

Merk at søknadsfristen er den 1. november 2020.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone