Sammen som baptister i pinsen!

- I pinsen markerer baptister over verden samholdet, i bønn, lovprisning og givertjeneste, i kampen mot Korona-pandemien, sier generalsekretær Elijah M. Brown i en oppfordring til baptister verden over.

For 2000 år siden markerte pinsen starten på den global kirke som ble kalt til å nå nasjonene. Når vi nærmer oss pinsen i år, er vår verden virkelig i behov av et håp, som bare Kristus og hans menighet kan gi. Nedenfor finner du den tydelige oppfordringen fra generalsekretær Elijah M. Brown i Baptist World Alliance, som har en utfordrende  hilsen i videoen og skriver slik til baptister og menigheter i hele verden:

I pinsehelgen oppfordrer vi deg, din lille gruppe eller menighet om å stå sammen i et verdensomspennende nettverk i  bønn og lovprisning, med en respons som hjelper oss å stå sammen med en global kirke som lider!

 • Sammen i tilbedelse
  Bli med på en virtuell gudstjeneste med lovprisning og bønn fra hele verden, lørdag 30. mai kl 20.00 norsk tid (2.00 pm EDT)
   

  For flere detaljer
   
 • Sammen i fokus - på pinsedag
  Husk på den globale kirken som en familie, enten det er en liten gruppe eller menighet, gjennom bønn, gjerne med illustrasjoner, video eller annet for å sette fokus.
  Gratis ressurser tilgjengelig
   
 • Sammen om å gi
  Du kan gi personlig og menigheten kan gi en del av, eller hele kollekten som kommer inn på pinsedag til “BWA Standing Together Global Response Plan.” Som er en verdensomspennende felles baptistinnsats for å hjelpe de mest sårbare rundt om i verden.
  BWA har allerede gitt mer enn 100 ulike tilskudd for å skaffe mat til de som er utsatt for sult, sendt hjelp til krigsherjede områder, til flyktninger og gitt hjelp til hygienesett der det er begrenset helsehjelp. Du kan gi en gave her.


Jeg er klar over at mange kan føle det vanskelig  med "Sammen om å gi". Men om hver baptist gir et lite beløp, ville det være en utrolig mulighet til å hjelpe dem som lider mest. Gjennom BWAs 100 nødstilskudd  har mennesker fått hjelp i over 60 land, men behovene forblir høye. Noen eksperter tror at Koronapandemien vil føre til at 500 millioner mennesker tar et skritt tilbake mot fattigdom.

En stor global krise krever at en virkelig stor global baptistfamilie reagerer. Der er du og din menighet en sentral del. Når vi føler at vi ikke kan endre omstendighetene, la oss osm er emd i Gudsriket ta en tak! Last ned ressursen  "Standing Together at Pentecost" eller besøk BaptistWorld.org/pentecost for ytterligere detaljer.

Denne pinsen, håper jeg du vil svare på oppfordringen om å stå sammen som en global familie forent i Den Hellige Ånd?
Vil du bli med i denne pinsebevegelsen i bønn, tilbedelse og raushet for å nå nasjonene?

Vi vil stå sammen med deg som en global kirke i Guds globale misjon.Pastor Elijah M. Brown, PhD
Generalsekretær

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone