Informerer om korona på mange språk

Det finnes etter hvert mer informasjon om korona på forskjellige språk. Dette har også å gjøre med at myndighetene melder om at antallet smittede er høyre blant noen innvandrergrupper enn i befolkningen som helhet.

Mange frivillige organisasjoner har medlemmer og frivillige i innvandrerbefolkningen. Det gjelder i stor grad oss som kirkesamfunn, og det er viktig at det gis god informasjon.

Innvandrerorganisasjoner har viktige nettverk for å tilby informasjon og støtte de som ikke er så godt kjent med informasjonskanalene fra norske myndigheter og media. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har laget en oversikt over koronainformasjon på forskjellige språk. Se den her.

De ønsker seg flere tips og hjelp til å få denne informasjonen ut til befolkningen. Har dere noen som trenger denne informasjonen? Se på siden til IMDi og del informasjonen.

Her kan du se Oslo kommunes informasjonsark om koronaviruset på 18 forskjellige språk.

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone