Praktisk rundt gjennomføring av regionale møter september og oktober 2019

Som vi har varslet om tidligere gjennomføres det regionale møter i hele landet i løpet av september/oktober. Husk å meld dere innen fristen!

 

Praktisk rundt gjennomføring av regionale møter september og oktober 2019

Samtalegrunnlag

Møtene gjennomføres etter dette planen

 • Innlandet:
  I Lillehammer baptistkirke – 19. oktober
  . Påmelding senest 14. oktober. Sissel Merete Berg, Reine Cihiluka-Brevik og Roger Dahl deltar fra Baptistsamfunnet.

   
 • Vestlandet og vestlige del av Vest-Agder:
  I Evangeliehuset i Stavanger (Stavanger Baptistmenighet) –19. oktober
  kl 11.00. Påmelding senest 14. oktober. Magnar Mæland, Biak Tha Sung Siang Pum (Thaku), Lillian Thorsen, Ni Cia Tawk Hmung og Terje Aadne deltar fra Baptistsamfunnet.

  I Egersund – 19. oktober kl 18.00. Som en del av samarbeidsmøte for Chin-menighetene i Agder og Rogaland. Egen påmelding til dette arrangement. Magnar Mæland, Biak Tha Sung Siang Pum (Thaku), Lillian Thorsen, Ni Cia Tawk Hmung og Terje Aadne deltar fra Baptistsamfunnet.

   
 • Agder og Telemark:
  I Arendal baptistkirke – 26. oktober.
  Påmelding senest 21. oktober. Jon Vestøl, Camilla Oseland, Peter Ngaidam og Roger Dahl deltar fra Baptistsamfunnet.

   
 • Viken og Oslo:
  I Oslo sentrum baptistkirke – 26. oktober.
  Påmelding senest 21. oktober. Biak Tha Sung Siang Pum (Thaku), Sissel Merete Berg, Reine Cihiluka-Brevik og Terje Aadne deltar fra Baptistsamfunnet.

Hvilket av møtene som passer å delta på gir seg i stor grad ut fra geografien.
Med hensyn til hvilket møte menighetene skal prioritere tenker vi at menighetene i Grenlandsområdet velger mellom Arendal og Oslo, og menighetene vest i Vest-Agder velger mellom Arendal og Stavanger/Egersund. Avhengig av hva som vil passe.

Påmelding, der ikke noe annet er oppgitt, sendes til Roger Dahl på 959 75 478 eller roger.dahl@baptist.no
Påminnelse vil bli sendt regionvis når møtetidspunktene nærmer seg.

Samlingene der det ikke er oppgitt noe annet, begynner kl 11.00 og er ferdig senest kl 16.00.

Det har allerede vært tilsvarende møter i Midt-Norge og Nord-Norge.

 • Midt-Norge:
  I Oppdal baptistkirke – 28.september
  i forbindelse med pastor og lederdager 27.-28. september. Sissel Merete Berg, Jon Vestøl og Roger Dahl deltok fra Baptistsamfunnet.

   
 • Nord-Norge:
  I Kasfjord baptistkirke –12.oktober
  i forbindelse med Kontaktutvalget 11.-12 oktober. Øystein Lode, Hermod Bakkevoll og Terje Aadne deltok fra Baptistsamfunnet.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone