Praktisk rundt gjennomføring av regionale møter september og oktober 2019

Det ble gjennomført seks regionale møter i hele landet i løpet av september/oktober. Over 200 deltok i disse.

 

Praktisk rundt gjennomføring av regionale møter september og oktober 2019

Det ble gjennomført seks regionale samlinger. Over 200 engasjerte baptister deltok i samlingene. Innspillene fra disse samlignene behandles i hovedstyret 8.-9. november.  Vi vil også oppfordre alle til å ta innspill/erfaringer fra møtene med i videre samtaler i egen menighet. Tematikken følges opp på lederkonferansen i mars og landsmøtet i juni.

Innspill og erfaringer blir også gjor ttilgjengelig for komiteen som skal jobbe med forståelse av baptismen fram mot landsmøtet i 2022. Det 

Samtalegrunnlag

Samlingene der det ikke er oppgitt noe annet, begynner kl 11.00 og er ferdig senest kl 16.00.

Det har allerede vært tilsvarende møter i Midt-Norge og Nord-Norge.

 • Midt-Norge:
  I Oppdal baptistkirke – 28.september
  i forbindelse med pastor og lederdager 27.-28. september. Sissel Merete Berg, Jon Vestøl og Roger Dahl deltok fra Baptistsamfunnet.

   
 • Nord-Norge:
  I Kasfjord baptistkirke –12.oktober
  i forbindelse med Kontaktutvalget 11.-12 oktober. Øystein Lode, Hermod Bakkevoll og Terje Aadne deltok fra Baptistsamfunnet.

   
 • Innlandet:
  I Lillehammer baptistkirke – 19. oktober
  .  Sissel Merete Berg, Reine Cihiluka-Brevik og Roger Dahl deltok fra Baptistsamfunnet.

   
 • Vestlandet og vestlige del av Vest-Agder:
  I Evangeliehuset i Stavanger (Stavanger Baptistmenighet) –19. oktober 
  Magnar Mæland, Biak Tha Sung Siang Pum (Thaku), Lillian Thorsen, Ni Cia Tawk Hmung og Terje Aadne deltok fra Baptistsamfunnet.

  I Egersund – 19. oktober kl 18.00. Som en del av samarbeidsmøte for Chin-menighetene i Agder og Rogaland. Magnar Mæland, Biak Tha Sung Siang Pum (Thaku), Lillian Thorsen, Ni Cia Tawk Hmung og Terje Aadne deltok fra Baptistsamfunnet.

   
 • Agder og Telemark:
  I Arendal baptistkirke – 26. oktober.
  Jon Vestøl, Camilla Oseland, Peter Ngaidam og Roger Dahl deltok fra Baptistsamfunnet.

   
 • Viken og Oslo:
  I Oslo sentrum baptistkirke – 26. oktober.
  Biak Tha Sung Siang Pum (Thaku), Sissel Merete Berg, Reine Cihiluka-Brevik og Terje Aadne deltok fra Baptistsamfunnet

Hvilket av møtene som passet å delta på gir seg i stor grad ut fra geografien.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone