Baptistene har flyttet

Administrasjonen i Det Norske Baptistsamfunn og Ung baptist er nå installert i nye lokaler sentralt i Oslo. Begge skolene er fremdeles på baptistsenteret på Stabekk.
Baptistsamfunnet og Ung baptist flyttet mandag 20. mai inn i nye lokaler, samlokalisert med Misjonskirken Norge i Oslo sentrum. Etter mer enn 40 år på baptistsenteret på Stabekk i Bærum er Baptistsamfunnets senkretariat igjen tilbake i Oslo sentrum. 

På grunn av den store veksten Høyskolen for ledelse og teologi har hatt helt fra oppstarten i 2008, er det behov for mer plass enn skolen har disponert til nå. Det arbeides med planer for å utvide skolebygningen. For å avhjelpe noe av plassbehovet har Baptistsamfunnet og Ung baptist benyttet seg av tilbudet en fikk om å leie ledige lokaler i kontorlokalene Misjonskirken Norge og Misjonskirken Ung disponerer i Oslo.

Lokalene ligger i andre etasje i Chr. Krohgs gt. 34, ikke langt fra Oslo sentralstasjon, og utgjør en egen kontorfløy, men med felles pauserom, møterom og inngangsparti med Misjonskirken.

For de ansatte og kirkesamfunnet er det selvsagt vemodig å forlate baptistsenteret på Stabekk, samtidig gir det noen nye muligheter for synergier og samarbeid. Misjonskirken Norge er det kirkesamfunnet som har flest likhetstrekk med vårt eget kirkesamfunn, og en samarbeider allerede om oppfølging av menighetsplanting, henter erfaringer hos hverandre i forhold til menighetsutvikling og internasjonalt bistandsarbeid. Det er også et godt samarbeid mellom Ung baptist og Misjonskirken Ung. Vi tror det er synergier og fellskap som vil styrkes ytterligere når en er lokalisert i samme kontorfellesskap, samtidig som begge kirkesamfunnene vil bygge egen identitet.

Vemodet over å forlate baptistsenteret og skolene utfordrer til mer målrettet og planlagt fellesskap med skolene, slik at en fortsatt kan bygge felles identitet og være til støtte og hjelp for hverandre. Baptistsamfunnets og Historieselskapets arkiver er fortsatt på Stabekk. 

Chr. Krohgs gt 34 ligger bare 4-500 meter unna Oslo Sentrum baptistkirke, der Baptistsamfunnets kontorer var helt fram til 1978. Seks av dagens baptistmenigheter i Oslo feirer gudstjeneste mindre enn en kilometer unna våre nye kontorer.

Postadresse til Det Norske Baqptistsaamfunn og Ung baptist er fra 20. mai:
Chr Krohgs gt 34, 0186 Oslo.

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone