Lederkonferansen i Drammen 8 – 10 mars!

Over 200 har allerede meldt seg på, men det er plass til flere. Siste frist for påmelding er 6. februar.

Vi er forventningsfulle og spente på hva Gud vil gjøre i og gjennom vårt fellesskap i 2019!
Vi gleder oss over å invitere til et svært variert og innholdsrikt program.
Vi har fått med oss flotte forelesere som vi vil gi oss verdifull kunnskap.
Vi skal tilbe og søke Gud sammen og har forventninger til at Gud skal tale til oss og møte oss som enkelt personer og fellesskap.

Tema for årets konferanse er: UTRUSTET.  
I Efeserne 4: 11 – 12 leser vi: «det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp.»
Vi ønsker for konferansen at vi skal bli utrustet så vi igjen kan være med å utruste andre til tjeneste.

Det å reise sammen som fellesskap til lederkonferansen kan være en viktig del av det å bli «utrustet». Vi bygger lederskap gjennom å ta del i undervisning, lytte til Gud, lære av andre og ha tid for hverandre.  Vi vil derfor anbefale at man reiser flere sammen fra hver menighet. Lederkonferansen er for alle som ønsker å være/bli leder og som er ledere. Innenfor disse kriteriene er alle, fra ca 13 til 100 år varmt velkommen!

Vi anbefaler alle pastorer/ledere til å drive talentspeiding å tenke og be over om det er noen som du naturlig ikke tenker på, som burde vært invitert og inkludert med blant ledergruppen fra deres menighet til årets konferanse!

  • Alle pastorer menighetsledere inviteres til pastor/lederdager fra onsdag 6. mars.
  • Og fra lunsj på fredag 8 mars er alle menighetsledere invitert til å være med på undervisning målrettet mot menighetsråd/hovedledere.

All informasjon finner du på lederkonferansen.baptist.no
(Det kommer litt mer konkret info. om hvert seminar de nærmeste dagene).
Best pris får du ved å melde deg på før 20 januar – så her er det ingen tid å miste!

Print den den enkle plakanen som vi har linket, heng den opp eller del den ut til alle som kan være aktuelle – og så finnes mer info på hjemmesiden!

Vi gleder oss og ønsker dere alle velkommen til årets lederkonferanse
For arrangementskomiteen
Roger Dahl og Bente Sandtorp

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone