Tid for nominasjoner

Valgkomiteen i Baptistsamfunnet ber også i 2019 om innspill fra menighetene i forhold til å forberede valgene på landsmøtet sommeren 2019.

De ulike vervene vi velger til på landsmøtet er viktige og betrodde verv. Enten det er som medlemmer og leder i Hovedstyret, i Høyskolerådet, i Faste Fond, Holtekilen folkehøgskoles styre eller i styret for Baptistenes Eiendomsdrift.

Til vervene hører det både arbeidsbehov, ansvar og en betydelig tillit. Dte er derfor viktig at vi får gode og villige kandidater til landsmøtet.

Menighetene oppfordrs til å sende inn forslag til kandidater innen 18. februar. Etter det vil valgkomiteen arbeide med nominasjonen og andre kandidater en ønsker å utfordre, før innstillingen presenteres to måneder før landsmøtet holdes.

Sett av tid på til å jobbe med nominasjonsforslag!

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone