Vofo utlyser reisestipend for 2019

Med forbehold om Stortingets godkjennelse av Statsbudsjettet utlyser Voksenopplæringsforbundet (Vofo) reisestipend for studiereiser til utlandet i 2019.

Reisestipend søkes elektronisk

Formålet med VOFOs reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.
Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.

Søknader sendes elektronisk til studieforbundets sentralledd, som prioriterer søknader i egen organisasjon, og videresender prioriterte søknader elektronisk til Voksenopplæringsforbundet.

Søknadsfristen til Voksenopplæringsforbundet settes til fredag 30.november 2018.                 

Vedlagt finner dere utlysningsbrev, utlysningsbrev som studieforbundene kan sendes videre til medlemsorganisasjonene, og brukerveiledning for den elektroniske søknadsprosedyren.

Vennlig hilsen
Gro Holstad     
Generalsekretær                                   

Xiaowei Aakervik
Administrasjonssekretær

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone