Ny lønnstabell fra 1. mai 2018

Lønnstabellen er klar. Husk at lønnen blir justert for de ansatte.

Lønnstabellen gyldig fra 1. mai 2018 er klar og finnes på denne siden.

Husk at endringsmelding for Obligatorisk tjenestepensjon må sendes inn, da vi ikke fører oversikt over lønnsplassering og ansiennitetsutvikling for ansatte i menighetene.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone