Reiseregning lederkonferansen

Deltakere som bor vest for Kristiansand-området og nord for Lillehammer-området har rett til reisedekning.

Vi har allerede sendt ut skjema til dem det gjelder, men for å sikre oss at informasjonen når alle det er aktuelt for legger vi også reiseregningsskjemaet her.

Vi dekker reise etter billigste fornuftige reisemåte til lederkonferansen i Drammen. Vi beregner en egenandel på 800 kroner per person i reiseregningen. Derso  flere kjører sammen i en bil skal det trekkes en egenandel for hver.

Siste frist for innsending av reiseregning er 15. april. Regninger sendt etter dette vil ikek bli honorert.

 

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone