Nominasjoner til landsmøtet 2018

Det er tid for å starte arbeidet med nominasjoner til landsmøtet 2018.

Det Norske Baptistsamfunn er et demokratisk ordnet kirkesamfunn hvor Landsmøtet fatter de viktigste beslutninger knyttet til vårt fellesarbeid. Landsmøtet velger også tillitspersoner som på vegne av kirkesamfunnet skal utføre ulike oppgaver innen ledelse og økonomiforvaltning.

Det er viktig at menighetene engasjerer seg i nominasjonsprosessen.

Skjema for nominasjoner finner du på siden for skjemaer

  • Vi vil særlig oppfordre menighetene til å tenke på at våre styrer skal speile bredden i vårt kirkesamfunn, både når det gjelder geografi, kjønn, etnisitet og meninger.
  • Vi vil særlig oppfordre menighetene til å nominere nye landsmenn til valg og tjenester i vårt kirkesamfunn.
  • Vi vil også be menighetene om å tenke på hvilke faglige kvalifikasjoner som er nødvendig i et styre når en foreslår kandidater.
  • Det er viktig at styrene for Baptistenes Høyskoleråd og Holtekilen folkehøgskole har medlemmer med kompetanse innen skoledrift på det nivået skolene driver sitt arbeid.
  • Det er viktig at Baptistenes Teologiske Seminar (eiendomsselskapet) har medlemmer med kompetanse innen eiendomsdrift / - forvaltning,
  • Det er viktig at alle styrene har kompetanse innen økonomi, ledelse og baptistkompetanse, dvs. forståelse av vårt kirkesamfunn
  • Kandidatene fra egen menighet skal være forespurt om de er villige til å la seg nominere, andre kandidater behøves ikke å forespørres.

Svarfrist er satt til 18. februar!

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone