Husk å budsjettere med misjonsgaver

I 2018 har vi budsjettert med 2,9 millioner i gaveinntekter til Baptistsamfunnets fellesarbeid. 2.6 millioner av dette til internasjonal misjon. Alle menighetene er i fellesskap ansvarlig for å nå gavemålene.

Vi finner det derfor naturlig å minne om gave målene våre ved starten av året. Menighetene samlet til landsmøte i juli måned har i fellesskap godkjent budsjettforslaget og planene for virksomhet i 2018. For å kunne gjennomføre dette er vi avhengig av gavene, ikke bare fra enkeltgivee, men de store gavene som kommer inn fra menighetene.

I tillegg til å planlegge noen spesielle misjonsaktiviteter/ -gudstjenester i løpet av året der en kan samle inn kollekter til misjonsarbeidet vil vi anbefale at menighetene setter av penger i budsjettarbeidet for å gi til vårt fellesarbeid.

Vi kan ikke love at alle skal få besøk med informasjon om misjonsarbeidet i 2018, men noen besøk er mulig å få til, enten av staben vår, folk fra styret, eller detidlgiere misjonærene våre, som er levende opptatt av å bringe det gode budskapet videre. Ta kontakt med oss som jobber i Baptistsamfunnet for dette. 

Vi har nettopp lagt ut en ny misjonspresentasjon fra Kongo

I begynnelsen av 2018 vil vi også legge ut nye presentasjoner av prosjektene vi støtter opp om. Misjonsleder Lise Kyllingstad jobber ed tekstene og bildene til disse. I tillegg vil vi få informastive filmer fra alle prosjektene i Kongo på plass. Tim SolWoong Kim  som jobber med film i Ung baptits har vært med til Kongo, og vil etter nyttår redigere sammen filmene, som blir tilgjengelig på nettstedet baptist.no

Husk at vi i fellesskap er ansvarlig for å nå målsettingene våre. Sett av midler til misjonsarbeidet i Kongo når dere budsjetterer!

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone