Nyttig kurstilbud fra VOFO

Frivillige organisasjoner som arbeidsgiver, er et av flere nyttige kurs som Voksenopplæringsforbundet (VOFO) tilbyr våren 2018. VOFO er paraplyorganisajon for voksnes læring, og som medlem i K-stud får vi medlemspris på kursene.

I tillegg til kurset om arbeidsgiveransvar i frivillig sektor, som er 4. mai 2018 legges det opp til flere dagskurs utover året. Kursene Fleksibel læring, kommunikasjon - lær å lage video, Studieplan og dokumentasjon av læringseffekt og Voksenpedagogikk: Engasjerende kursdesign, er kurssom har god overføringsverdi til hverdagen i menighet.

Se kursbeskrivelser

VOFO Læring og kompetanse er Voksenopplæringsforbundets arena for læring og kompetanseutvikling i og for studieforbund, frivillige organisasjoner og andre som arbeider med voksnes læring. Under dette programmet tilbyr VOFO seminarer, konferanser og møter om aktuelle emner, etter ønsker og behov hos våre brukere.

Stammen i konseptet er månedlige dagsseminarer som i regelen holdes i Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, ved Slottsparken i Oslo, en kort spasertur fra Nationaltheatret stasjon.

Seminarene skal bygge kompetanse, men også være møteplasser og skape nye nettverk og videre samarbeid om de temaene som tas opp. VOFO Læring og kompetanse skal være motiverende og inspirerende for deltakerne i deres arbeid med å utvikle interessen for voksnes læring og læring i frivillig sektor i Norge.

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone