Tilbud om undervisning om smågrupper

Noen av menigetene våre deltok et i læringsfellesskap om smågrupper siste helg i oktober. Der underviste Agneta og Mikael Hallenius som er pastorer i menigheten Mötesplatsen i Örebro. Vi tilbyr undervisningen på film.

Menigheten Mötesplatsen ble plantet tidlig på 1990 tallet og er bygd opp med smågruppene som basis for hele virksomheten.

Hallenius underviste grunnleggende om grupper både ut fra et teologisk og sosiologisk perspektiv. Videre vil de gi oss en introduksjon til hvordan de arbeider med grupper i egen menighet. Hver enkelt menighet vil få mulighet til å arbeide med prosesser i forhold til grupper. I tilleg gtil forelesningene har viu også filmet to runder med spørsmål fra kursdeltakerne.

Undervisningen vil være nyttig for menighetsledere. Den kan gjerne deles med flere i ledergruppen og er tydelig innenfor vårt fokus på fellesskap som skal være livsnære og varme.  Filmene er ikke redigert, kameraet har stått i samme posisjon og filmet undervisningen time for time.  Filmene er samlet i en zipfil og er på 1.3 gb.

 

 

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone