Skapt til fellesskap - det inspirer og utfordrer!

På landsmøtet i sommer ble delegatene utfordret på fellesskap og relasjoner, og bedt om å ta det med tilbake til menighetene. Alle deltakerne fikk også en tilsvarende hilsen med hjem siste dagen på sommerstevnet Blink.

Vi utfordret til refleksjon over disse spørsmålene for å se hvordan fellesskapet med Gud, hverandre og verden kan vokse i menigheten!

 1. Fellesskap med Gud:
  Det handler blant annet om bibellesning og bønn.
  Hvordan kan vi oppmuntre til og legge tilrette for økt bibelbruk og bønneliv for den enkelte og i vår menighet?
 2. Fellesskap i menigheten:
  Det handler blant annet om relasjoner mellom medlemmene.
  Hvordan kan vi oppmuntre til og legge tilrette for nære relasjoner i menighetsfellesskapet?
 3. Fellesskap med verden:
  Det handler blant annet om engasjement for andre mennesker.
  Hvordan kan vi oppmuntre og legge til rette for engasjement for våre medmennesker og samfunnet?

Vi vil, i tråd med strategi og handlingsplaner utfordre gjennom året, ved besøk, i fellesarrangement og i materiell på Fellesskapets ulike felt.
Når vi møtes til Blink 2018 er målet at vi er mer grepet av Kristus, har et mer levende fellesskap og lever mer midt i verden med evangeliet.

I tråd med var flere menigheter i Midt-Norge samlet til kurs i slutten av august der det livsnære fellesskapet stod på agendaen. I oktober samles flere av de større mneighetene til Vekst med foksu på smågrupper og det livsnære fellesskapet disse gir.

Tema på lederkonferansen, som er i Drammen 9.-11. mars med pastordager fra 7.-9. er Skapt til fellesskap. Vi jobber med porgrammet nå. Blant annet har vi gleden av å fortelle at Andrea og Walter Klimt fra Østerrike kommer. Ekteparet , som begge er pastorer, har i mange år stått i spissen for et menighetsbyggende arbeid i Wien, med tydelig fokus på det flerkulturelle, på utrustning og fellesskap. på nettsiden skriver de slik om dette:

We are project church - The DNA of our community is in our name.

We love projects and we love the Church. Having joined both together for the last 15 years, we are now motivated and ready for this new, exciting project. project:church is a young, international Church that consists of several congregations. We are a 15-year-old collective of university students, young adults, young families and refugees from Afghanistan and Iran. Almost every year since the beginning of the project:church, interns have come to us from all over the world in order to work, dream and think together with us for a time. Over the past few years the requests for internships have become more and more numerous. So we decided to develop a one-year program for interns. We want to combine the experiences of internship work and project-oriented work with different social contexts and a basic theological education. It is along these lines that we offer participants of this one-year program an experience that is broad, diverse and exciting. 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone