Misjonærforeningen inviterer til samling

Alle som brenner for misjon er velkommen til å delta på inspirerende dager i Stavern, 3.-5. juli, rett før Blink starter opp.

Kjære misjonsvenner, pastorer og menighetsledere over hele landet!
Vi i misjonærforeningen i Det Norske Baptistsamfunn, vil invitere alle misjonsinteresserte og spesielt misjonskontaktene i menighetene våre, til å delta med oss i vår årlige misjonssamling.
Den finner sted fra 3. til 5. juli på Stavern, 2 dager før vårt landsmøte.

Alle som brenner for misjonens sak og gjerne vil vite mer om hva og hvorledes vi i Baptist-samfunnet ønsker å drive vårt misjonsarbeid framover, er hjertelig velkommen.
Vår tidligere generalsekretær Per Midteide, blir sammen med oss og vil innlede til samtale over temaet: «Misjon i går, i dag og i morgen».
Vår misjonsleder, Lise Kyllingstad, vil orientere om misjonsengasjement som DNB driver i forskjellige land.
Flere som har vært på korttidsjobb / tur til Sierra Leone og Burma vil orientere om arbeidet de har vært med om.

Vi legger opp til tur ut i Guds frie natur og rikt åndelig fellesskap med samling på kveldene.
Detaljert program vil bli sent ut i løpet av mai mnd.
Vi håper at mange har lyst til å være sammen med oss og ønsker deg hjertelig velkommen.
Når du melder deg på til landsmøtet, så ta to dager ekstra og bli med.

Les mer om Blink og meld deg på

Hilsen med Ap.gj. 1,8: «Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.»

Med hilsen fra misjonærforeningen
Kjell Holtet

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone