Brukerkurs medlemssystemet

I forbindelse med lederkonferansen inviterer vi til kurs i merverdien som finnes i medlemssystemet.

Jonathan Biegler fra Kommunion As, som har levert systemet, vil fredag 10. mars ha tre seminarer på lederkonferansen rundt bruk av medlemssystemet, synergimuligheter ved dette og et grunnleggende kurs i nettsideløsningen, som er endel av medlemssystemet. Ved å delta på kurset i nettsideløsningen vil en komme godt i gang med å sette opp menighetens nettside og kunne spare betydelig beløp i forhold til om en senere velger å betale Kommunion for å hjelpe seg med dette.

14.00 Brukerseminar: Bruk av medlemssystemet for å engasjere til menighetsliv.
Effektiv bruk av databasen i menigheten. Et felles verktøy for flere i lederskapt.
Bruk av roller, rettigheter, etikk, personvern og tushetserkklæring.

15.30 Workshop: Bruk av medlemssystemet til nyhetsbrev (må ha med egen laptop)
Hans-on trening i å opprette nyhetsbrevmal, utsendelse av epost med artikler og kalenderhendelser

16.45 Presentasjon: Etablering av nettsider i tilknytning til medlemssystemet (må ha med egen laptop).
menigheter som betaler minimumsbeløpet på 1500 kroner, for å opprette en statisk nettside, kan også få en bedre nettside med mer avansert kalender, artikler, talearkiv m.m.

Det er mulig å komme til Drammen og delta i disse kurssamlingene fredag 10. mars fra kl 14.00 til 18.00 uten å være påmeldt lederkonferansen.

Men vi vil gjerne vite at du kommer.

Spørsmål rettes til Roger Dahl, tlf. 959 75 478

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone