Lederkurs om grenseoverskridende adferd

«Når vi tråkker på andres grenser – Om å bruke makt på godt og vondt» Kurset holdes av Tormod Kleiven og Kirkelig ressurssenter ved Dina Willemse, 31.mars-2.april 2017 på Soria Moria hotell ovenfor Holmenkollen i Oslo.

Tormod Kleiven er forskningssjef ved Diakonova og forfatter av boka «Når den utsatte blir usynlig, om seksuelle overgrep i kristne miljøer» og bidragsyter til boka «Fokus: Barn, krenkelser og tro». Dina Willemse er praktisk-teologisk rådgiver ved Kirkelig ressurssenter.

Hvordan kan vi identifisere makt på konstruktive måter i våre kristne fellesskap? Hvordan møter vi mennesker som har blitt krenket på sine grenser, og hva kan vi gjøre for å bli bevisst vår egen maktutøvelse? Med bakgrunn i mange års arbeid med temaet inviterer vi til et praksisnært kurs med øvelser og samtale i tillegg til undervisning.

Hovedtemaer:
– «Det gode ble vendt til det onde»: Krenkelsesdynamikken
– Maktforståelse i relasjon – tillitsmakt
– Å møte egen og andres misbruk av makt

Program, læringsmål og mer om kursholderne, finner du i dokumentene under.

Les mer om kurset

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone