Invitasjon til King-dagen 2017

Dagen markeres på Holtekilen folkehøgskole, Stabekk, mandag 18. januar kl 18.00

Vi gir med dette informasjon om King-dagen 2017 som markeres på Holtekilen folkehøgskole, Stabekk, mandag 18. januar.  Informasjonen sendes til  dere på kontaktlista som bor i rimelig avstand til Oslo.

Samlingen begynner kl 18.00. Ikkevoldsprisen 2017 vil bli delt ut.

Vi kunngjør hvem som får prisen på nettsidene og Facebook tirsdag 10. januar.

 

Mer informasjon på https://www.baptist.no/king

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone