Endre listevisning

Som standard sorteres listen på fornavn med fullt navn i visningen. Dette kan endres!

For å endre listevisningen klikker du på det lille tannhjulet nederst til høyre under listen (se illustrasjon)

Endre listevisning

Da får du opp dette bildet:

Endre listevisning

Her kan du dra de feltene i venstre boks som du ønsker vist inn i boksen til høyre. Du kan også "klikke vekk" de feltene du ikke ønsker ved å klikke på liten "x" ved siden av feltet. Rekkefølgen i boksen til høyre styrer rekkefølgen feltene blir vist i. Nederst i bildet kan du så endre sorteringsordning.

Husk å klikke "Lagre" når du er ferdig.

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone