Sending av epost og sms

Hvordan sender du ut epost og sms fra systemet?

Her har du noen få enkle steg for til å sende sms og epost. Prosessen er svært lik, derfor dekkes den av samme artikkel.

1. Sørg for at sms og epost er satt opp korrekt (se egne artikler)

2. Søk opp det utvalget du ønsker å sende til. Epost og sms blir alltid sendt til de du har i listen du ser i listevisningen.

Tips: Om du har satt opp en gruppe du vil sende til, søk opp denne gruppen (Vis søkeverktøy -> Legg til filter -> Vis mer -> Grupper)

3. Velg "Handlinger" til høyre over listevisningen. Her kan du velge enten å eksportere listen, sende sms eller sende epost.

Sending av epost og sms

4. Velg sende sms eller epost

5. Velg avsender, skriv inn emne og tekst, og klikk send. Meldingen blir sendt i løpet av et minutt eller to.

OBS 1: En sms kan bare være 160 tegn lang. Dersom den blir lengre enn dette blir du belastet for flere smser. Om du sender en melding til 100 mottakere der meldingen er på mer enn 160 tegn blir du belastet for (minst) 200 sms-kreditter.

OBS 2: Dersom du har satt opp sms til å sende fra en tekstavsender (altså ikke et mobilnummer), kan meldingen ikke besvares. Det er viktig at du gjør oppmerksom på dette ved å sette inn på slutten "Denne meldingen kan ikke besvares". Som standard vil systemet velge mobilnummeret til den som er innlogget på systemet som avsender.

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone