Oppsett av sms fra medlem.baptist.no

Systemet støtter sending av sms direkte fra systemet. Her er info om hvordan du kommer i gang!

For å ta i bruk smsutsending må menigheten ha bestilt sms-kreditter fra Baptistsamfunnet. Sms fra systemet koster 0,55 pr stk, og forhåndsbestilles i bulk (f.eks. 2000 stk). Dette blir fakturert menigheten fra Baptistsamfunnet. Dersom dere ønsker å bestille, må dere ta kontakt med Håkon Sigland på tlf. 40 22 68 80 eller epost hakon.sigland@baptist.no.

1. Når du har fått bekreftet at dette er på plass, må du sette opp avsendernummer. Logg inn på medlemssystemet.

2. Gå litt dypere inn i systemet, klikk på den lille grå sekskanten helt nederst til venstre i vinduet du arbeider i (se nedenfor). Da får du opp systemkonsollen, det stedet hvor alle innstillinger gjøres.

OBS: Ikke endre innstillinger noe sted i systemkonsollen uten at det er beskrevet i en hjelpeartikkel her på intranett. Endringer i systemkonsollen kan føre til at funksjoner slutter å virke.

 

Oppsett av sms fra medlem.baptist.no

 

3. Klikk på "Melding"-symbolet (en konvolutt med fartsstriper), velg SMS -> Avsendernummer

 

Oppsett av sms fra medlem.baptist.no

 

4. Følg trinn 2. og 3. i den grå informasjonsboksen som står øverst på siden du kommer til. Steg 1. kan du hoppe over, dette er allerede gjort når du fikk tilgang til medlemsregisteret.

 

Oppsett av sms fra medlem.baptist.no

 

5. Når du ser en slik melding:

Oppsett av sms fra medlem.baptist.no

er du klar til å ta i bruk sms-sending.

 

EKSTRA:

Dersom du i stedet for mobilnummer vil ha en tekst som avsender (f.eks. Drammenbapt) er dette mulig på samme side.

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone