Dødsfall

Hvordan registrere at et medlem er avgått ved døden?

Gå til medlemslisten, søk opp personen som er død.

Dødsfall

Klikk på vedkommendes navn.

I bildet du da får opp, klikk "Sett dødsdato". Fyll inn dato.

Dødsfall

Dersom du har opplysninger om begravelse og ønsker å fylle ut dette, gå til fanen "Medlemmer" og klikk på "Legg til seremoni".

Velg seremonitype "Begravelse" og legg til dato og sted. Klikk "Legg til".

Klikk deretter "Lagre og lukk".

Du vil se at vedkommende fremdeles står med "Aktivt medlemskap", dette kan du bare ignorere. Vedkommende blir ikke tatt med i statistikk eller ved uttrekk av innrapporteringsliste.

Vedkommende vil ikke lenger være søkbar på navn i medlems- eller kontaktlisten, men du kan søke opp avdøde personer via Søkeverktøy -> Legg til filter -> Personlig informasjon -> Dødsdato.

 

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone