Strategi, målsettinger og handlingsplaner

Styringsdokumenter for Baptistsamfunnets arbeid nasjonalt og internasjonalt kan lastes ned fra relaterte dokumenter.

Se vårt nettsted for mer informasjon  om virksomhet innen de ulike satsningsområdene våre.

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone