Nyheter

Misjonærforeningen inviterer til samling
Alle som brenner for misjon er velkommen til å delta på inspirerende dager i Stavern, 3.-5. juli, rett før Blink starter opp.
Kurs i organisasjonsledelse
Å lede i frivillige organisajoner krever kunnskap.
Reformasjonen
Den reformasjonen som vi markerer, var en viktig hendelse i historien som har påvirket det norske samfunnet og alle kirker på avgjørende måter.
Tros- og livssynsdialog
Forpliktelse til interreligiøs dialog og samarbeid og tverrkulturell kommunikasjon, er en uunnværlig del av kirkens oppdrag.
Velkommen til inspirerende dag med baptistisk teologi
Fredag 19. mai inviterer Høyskolen for ledelse og teologi i samarbeid med Baptistenes Høyskoleråd til fagdag ved skolen.
Stipendiatstillinger
Høyskolen for Ledelse og teologi har lyst ledig to stipendiatstillinger med søknadsfrist 12. april.
Få menigheten med på Blink
Brosjyrene har kommet i posten. 5.-9. juli er det landsmøte og sommerfest i Stavern. Nå er det tid for å reklamere!
Støtt opp om Fasteaksjonen
Det er 50.-ende gang Kirkens Nødhjelp har fasteaksjon. Vi er blant oppdragsgivene og oppfordrer til å deltakelse.
Global uke
12.-19. november markerer kirkene i Norge Global uke med fokus på moderne slaveri.
Seminar om Kompetansepluss Frivillig
17. mars inviterer Voksenopplæringsforbundet til kurs om tilskuddsordningen som ta sikte på å løfte folks grunnleggende ferdigheter.
1 - 10 av 30

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone