Nyheter

Velkommen til inspirerende dag med baptistisk teologi
Fredag 19. mai inviterer Høyskolen for ledelse og teologi i samarbeid med Baptistenes Høyskoleråd til fagdag ved skolen.
Stipendiatstillinger
Høyskolen for Ledelse og teologi har lyst ledig to stipendiatstillinger med søknadsfrist 12. april.
Få menigheten med på Blink
Brosjyrene har kommet i posten. 5.-9. juli er det landsmøte og sommerfest i Stavern. Nå er det tid for å reklamere!
Støtt opp om Fasteaksjonen
Det er 50.-ende gang Kirkens Nødhjelp har fasteaksjon. Vi er blant oppdragsgivene og oppfordrer til å deltakelse.
Global uke
12.-19. november markerer kirkene i Norge Global uke med fokus på moderne slaveri.
Seminar om Kompetansepluss Frivillig
17. mars inviterer Voksenopplæringsforbundet til kurs om tilskuddsordningen som ta sikte på å løfte folks grunnleggende ferdigheter.
Hva kan du og din menighet gjøre?
KIA inviterer til kurshelg om problematikken rundt konvertitter i Norge. Kurset er i Bergen 28.-29. april.
Skatt og arbeidsgiveravgift
Det er spesielle regler for beregning av skatt og arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner. Dette er et forsøk på å gi en oversikt.
Brukerkurs medlemssystemet
I forbindelse med lederkonferansen inviterer vi til kurs i merverdien som finnes i medlemssystemet.
Undersøkelse om norske kirker og bedehus
Med Menighetsfakultetet som forskningsinstitusjon ber Alf Henry Rasmussen om hjelp i arbeidet med å kartlegge bruk av navn på kirker og bedehus.
1 - 10 av 26

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone