Vedtekter

I vedtektene beskrives Baptistsamfunnets organisasjon og strukturen som kirkesamfunnet styrer ut fra. Gjeldende vedtekter kan lastes ned i mappen nedenfor.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone