Strategi, målsettinger og handlingsplaner

Styringsdokumenter for Baptistsamfunnets arbeid nasjonalt og internasjonalt finnes på vårt nettsted og i relaterte dokumenter.

Se vårt nettsted for mer informasjon  om virksomhet innen de ulike satsningsområdene våre.

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone