Strategi, målsettinger og handlingsplaner

Styringsdokumenter for Baptistsamfunnets arbeid nasjonalt og internasjonalt finnes på vårt nettsted og i relaterte dokumenter.

Se vårt nettsted for mer informasjon  om virksomhet innen de ulike satsningsområdene våre.

 

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone