Strategi, målsettinger og handlingsplaner

Styringsdokumenter for Baptistsamfunnets arbeid nasjonalt og internasjonalt finnes på vårt nettsted og i relaterte dokumenter.

Se vårt nettsted for mer informasjon  om virksomhet innen de ulike satsningsområdene våre.

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone