Høringer - BID 2022

BID2022 (Baptistisk identitet) har planlagt tre høringer før endelige forslag presenteres for landsmøtet 2022.

BID2022 (baptistisk identitet) har ut fra mandatet, gitt av landsmøtet 2019, tatt utgangspunkt i disse fire hovedtemaene;

  •     Baptistisk identitet
  •     Menighetssyn/kirkeforståelse
  •     Bibelsyn
  •     «Når det er vanskelig å være sammen»

Høringsdokumenter

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone