Ledertrening for unge

Vi vet at det er et stort ansvar å hjelpe ungdommer til nye steg på sin vandring med Jesus. Derfor tilbyr Ung baptist og Det Norske Baptistsamfunn disippel- og ledertreningsprogrammer for ulike behov og aldersgrupper.

Tenk på dette som en ekstra ressurs for din menighet. August er den beste måneden for å rekruttere ungdommer til ledertrening. Ta gjerne kontakt med lederutviklingskonsulent, Sveinung Vaagen, hvis du kan svare ja på ett eller flere av følgende spørsmål:

  1. Kjenner du noen som kan passe som deltaker i Ungt lederskap?
  2. Kjenner du noen som kan ha glede og nytte av å delta i Emmausveien?
  3. Tror du at din menighetet, eventuelt i samarbeid med flere menigheter, kan klare å rekruttere fem eller flere deltakere til et Basic-kurs?

Ungt lederskap

Ledertrening for unge

Vi starter opp det tredje kullet av Ungt lederskap høsten 2018. Unikt nasjonalt fellesskap og lederundervisning med høy kvalitet.
Alder: 19–25 år.

Pris: kr 2500 per år. I tillegg oppfordres menigheter som sender sine ungdommer til å gi et bidrag på opp til kr 5000 per år.
Søknad med anbefalingsbrev må sendes i løpet av august.

 

Emmausveien

 

Ledertrening for unge

Nettundervisning og veiledningssamtaler for alle som har en lederoppgave i Ung baptists lokallag, menigheten, på leir etc. 

Alder: fra videregående skole

Pris: kr 2500 per år.

 

Basic

Ledertrening for unge


Basic er et leder- og disippeltreningskurs for alderen fra 10. klasse. Kurset arrangeres i en lokalmenighet eller i samarbeid mellom flere menigheter. Ung baptist hjelper til, men det blir ingen kurs uten lokalt initiativ. Basic kan fungere godt fra fem deltakere. Både helgeundervisning og kveldsundervisning er mulig. 3 av 12 emner undervises på Baptistenes lederkonferanse i Drammen i mars. For skoleåret 2018–2019 er det foreløpig planlagt kurs i Tistedal og Vikna. Ta kontakt med Sveinung Vaagen om du

Alder: Fra 10. klasse
Pris: kr 1000 + BLK

Veiledning

Ledertrening for unge


Alle deltakere i ledertrening skal ha samtaler med en veileder. Veiledning i Ung baptist er avtalte og målrettede samtaler om tro, liv og tjeneste. Dette er en viktig tjeneste i menigheten. Les mer om veiledning og veiledningskurs her:

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone