Forslag på valg til landsmøtet 2024

At menigheter og arbeidsgrener kan foreslå kadidater til valgene på landsmøtet er en del av vår demokratiske tradisjon. Fristen for å levere forslag til landsmøtet 2024 er 15. januar. Vi imøteser forslag fra mange menigheter dette året.

Dessverre har bare noen få menigheter gitt respons og kommet med forslag de siste årene. Det er det en mulighet til å endre på i år. Gode forslag fra menighetene vil lette arbeidet for valgkomiteen.

Dokument med oversikt over hvilke valg som skal gjøres og hvem som er på valg ligger som nedlastbare filer både i Word og som pdf.

Oppdraget til valgkomiteen er å presentere et helhetlig forslag som ivaretar både kompetansekrav, sikrer en god kjønnsbalanse, at vårt mangfold etnisk og geografisk gjenspeiles, samt at styrer og råd har nødvendig kompetanse.

Valgkomiteen arbeider selvstendig og presenterer sitt forslag til kandidater til de ulike vervenne sammen med de øvrige sakspapirene til landsmøtet. Saksdokumentene gjøres ferdig med sikte på publisering innen 7. april.

Frist for innlevering av forslag til valg fra arbeidsgrener og menigheter er satt til 15. januar.
Forslagene levers til administrasjonsleder Roger Dahl

 

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone