Bill.mrk klimaeksperter i kirkene

Norges Kristne Råd har klimaendringer høyt på agendaen, derfor ønsker en å komme i kontakt med folk fra ulike kirkesamfunn som har kompetanse i spørsmål relatert til klima/klimaendringer/natur.

Det være seg matsvinn, enøktiltak/strømsparing, biomangfold, resirkulering osv. Dersom dere kjenner til noen i deres sammenheng som har kunnskap/praksis på noen av disse områdene, så vær frimodig og spill dette inn til kommunikasjonsrådgiver i Norges Kristne Råd, Gjermund Øystese. E-post: gjermund.oeystese@norkr.no / 99360014

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone