Markering av Kirkenes Verdensråds 75-årsjubileum

Å markere det kristne fellesskapet kan være en god ting. Norske baptister har ofte vært markante i det økumeniske samarbeidet.

Selv om baptistene i Norge ikke er medlemmer i Kirkenes Verdensråd, er det  baptistkirker som er tilknyttet den økumeniske organisasjonen, og lokalt i Norge samarbeider vi med norske medlemskirker.

Vi har fått denne henstillingen fra Norges Kristne Råd som vi gjerne bringer videre:

"I anledning Kirkenes Verdensråds (KV) 75-års feiring ønsker Norges Kristne Råd å legge til rette for at dette markeres både nasjonalt og lokalt. Dette kan være en god anledning til å rette fokus på økumenikk og økumenisk arbeid lokalt. Vi har tross alt mer til felles enn hva som skiller oss.  Hva er historien til det lokale økumeniske arbeidet der du bor? Er det noen måte man kan synliggjøre dette på? Kan man bruke KVs jubileum til å fornye det økumeniske samarbeidet lokalt? Under følger noen forslag til hva man kan gjøre lokalt:

  • Arrangere en økumenisk gudstjeneste eller høsttakkefest hvor man retter fokus på hva man har til felles og enheten man har i Kristus
  • Arrangere en økumenisk lovsangssamling
  • Arrangere en økumenisk mangfoldsfest hvor man også inviterer inn migrantmenighetene i området for å styrke enhetene mellom ulike kirkesamfunn lokalt. Her kan man også ha innslag med mat fra ulike kulturer og regioner. NB: Dette kan man også slå sammen med høsttakkefest og gjøre det til en felles greie.
  • Dersom man har en Facebookside kan man bruke denne og lage en sak lokalt om KVs jubileum hvor man viser til hvilken sammenheng man står i. Man kan også legge ut en video om KVs historie, for mer informasjon se:  WCC invites global fellowship to mark 75th anniversary"

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone