Husk Global uke 12. – 19. november

Sammen med andre kirker i Norges Kristne Råd ønsker vi å belyse den slaverilignende utnyttelsen av barn, kvinner og menn som skjer i Norge og ellers i verden.

Uka kan markeres enkelt og det er ikke for sent!

Minn nøkkelpersoner i menigheten på muligheten - og prek gjerne selv om saken!

Bruk anledningen til å løfte diakonale prosjekter dere er engasjert i, for der menneskers livsmot og levekår blir styrket, forebygges også at de blir utnyttet.

globaluke.no finnes sanne historier, prekenressurser, bønner, ungdomressurser og mer om hvordan bli med. Miniandakter og nytt fakta- og handlingsark er like om hjørnet. Kontakt oss i NKR for tips, økonomisk støtte, besøk av ressursperson eller forestillingene Vingespenn og Frihetens time. Mottoet er – som i fjor – «Belys slaveriet».

I Brumunddal forberedes VIngespenn med deltakere fra de ulike kirkene i byen. Send oss gjerne informasjon om hv som gjøres i de ulike baptistmenighetene knyttet opp mot Global uke.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone