Ny lønnstabell lagt ut

Lønnsoppgjøret er i havn for Baptistsamfunnets del. Årets lønnsvekst er i tråd med rammen for de store statlige avtaleområdene, 5,3%.

På siden for lønn, reise og sykdom under personal finner du årets lønnstabell. Dere som er ansvarlig for post til menighet, sørg for at kasserer får informasjon om ny lønnstabell.

Husk også at ved lønnsjustering skal skjema for endring av lønn i forohld til Obligatorisk Tjenestepensjon sendes inn. Dette sendes til administrasjonsleder Roger Dahl

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone