Forslag til valgene på landsmøtet

Valgkomiteen er igang med sitt arbeid. Som vanlig spør komiteen om råd og forslag fra menighetene til sitt arbei med den endelig innstillingen. Vi har utvidet fristen til 15. april.

Å velge til ulike tjenester og oppgaver er en del av vår måte å tenke kirkedekomkrati på, der de som velges får fullmakter til opgavene fra landsmøtet. Årets valgkomite vil få forslagene fra menighetene oversendt og vurderer disse i forhold til egnethet. Komiteen jobber også  med andre kandidater.

Valgkomiteen ledes av Terje Aadne fra Gardermoen kristne fellesskap.

Valgkomiteens innstilling presenteres sammen med sakspapirene til landsmøtet 1, juli.

Med denne meldingen ligger det link til årets nominasjonsskjema i Word format og pdf format.

Husk at forslagene fra menighetene må vær levert innen 15. april til Roger Dahl på e-post roger.dahl@baptist.no

 

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone