Global uke informasjon – Kirkene sammen mot moderne slaveri

Årets Global uke er 13.-20. november. Da løfter menigheter og grupper i hele Norge stemmen og arrangerer temagudstjenester, danseforestillinger, konserter og seminarer. Man kan også markere uka på andre tidspunkt, om det passer bedre.
Global uke informasjon – Kirkene sammen mot moderne slaveri

«… Kanskje historien min kan få skinne frem og våre verdener møtes igjen? Jeg håper at du vil huske på meg.»  Slik lengter og håper den unge jenta i forestillingen Vingespenn, mens hun syr klær for en luselønn.

At utnyttede personers historier får skinne fram, er også målet med Global uke - enten de jobber i gruvene i Malawi, syr klærne våre i Bangladesh eller utnyttes i tvangsarbeid på byggeplasser eller i tvungen prostitusjon i Norge.  

Hva er Global uke?
Global uke er en økumenisk uke der kirker og organisasjoner samlet i Norges Kristne Råd sammen setter søkelys på lokal og global rettferdighet. Temaet er moderne slaveri. Målet er å utruste og inspirere fellesskap og enkeltpersoner til å delta i arbeidet mot slaverilignende utnyttelse av medmennesker i vår tid. Problemstillingen er høyaktuell: Pandemien, klimaendringer, kriger i Ukraina og flere andre land driver mennesker ut i oppbrudd, desperasjon og sårbare livssituasjoner. Risikoen for å bli grovt utnyttet er da farlig stor.

Når er det?
Årets Global uke er 13.-20. november. Da løfter menigheter og grupper i hele Norge stemmen og arrangerer temagudstjenester, danseforestillinger, konserter og seminarer. Man kan også markere uka på andre tidspunkt, om det passer bedre.

Hvordan delta?
Gjør det enkelt! Bruk menighetens faste arenaer og ta temaet inn i gudstjenesten, konfirmantundervisning, ungdomsmøter, i forbønn eller som samtale i smågrupper eller på stabsmøtet.
Det er fritt fram for å markere det på måter som passer dere best. Gjør det gjerne sammen med nabomenigheten. Og bruk våre mange ressurser.
Dere kan også søke om økonomisk støtte fra Norges Kristne Råd.

Motto: Belys slaveriet!
Årets motto sikter til at utnyttelse ofte skjer i det skjulte. Og til at moderne slaveri trenger mer oppmerksomhet. Sammen kan vi kaste lys på hvordan utnyttelse skjer, be, forstå mer, utforske hvordan vi alle er forbundet med problemet - og belyse hva vi kan gjøre!

Nye, spennende ressurser for ungdom
Forestillingen Vingespenn ble lansert i sommer (samarbeid FriBU, DanceTV, Eric Tryland, og NKR). Den er et «push & play» multimediaressurs med film, musikk, monologer og danser som enkelt kan settes opp som forestilling. Se 5 min sammendrag her. Man kan enten kjøre den som en filmforestilling, eller bruke backdrop -filmen som lerret og la dansere framføre dans «live». Dansene øves inn via instruksjonsvideoer. Leder/arrangør behøver ikke være god på dans. Alt materialet, veiledning m.m. ligger på DanceTV.one. Et samtaleopplegg medfølger og anbefales brukt etter oppsetningen.
Dramaverktøyet Stopp utnyttelsen!, der ungdom 14-20 år gjennom enkle dramaøvelser kan lære om moderne slaveri med vekt på tekstilindustrien og hvordan de kan være en del av løsningen. Det krever ikke forkunnskaper i drama.

Se også: Nye ressurser for ungdom om utnyttelse, rettferdighet og håp

Flere ressurser
www.globaluke.no vil dere finne flere ressurser: Fakta- og handlingshefte til utdeling, beretninger om utnyttelse, bønner, prekeninspirasjoner, Frihetens time, PR- ressurser, fagartikler, m.m. Vi får nye nettsider fra og med 1. oktober.

Husk også at du kan bestille besøk av ressurspersoner via oss og søke om økonomisk støtte! Vi bidrar gjerne med informasjon og tips. Og meld gjerne fra til oss om at dere markerer uka – så vi kan få fram at ting foregår på  mange steder og mange måter i hele landet!
Ta kontakt med prosjektleder Elin F. Sæverås, i Norges Kristne Råd efs@norkr.no tlf. 93 44 1915 eller generalsekretær Erhard Hermansen erhard.hermansen@norkr.no

I siste akt av Vingespenn møtes syersken og den unge, norske forbrukeren i en felles drøm: «…at to verdener kan komme sammen og bli som en, når vi deler av oss selv, og vi gir vår del. Urettferdig? Vi gir oss ikke før vi er ferdig!»

Velkommen til å markere Global uke i din gruppe eller menighet. Bli med og belys du også!

Hilsen oss i
Global uke mot moderne slaveri

Norges Kristne Råd
efs@norkr.no tlf. 93 44 19 15

www.globaluke.no; www.norkr.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone