Påvirk valgene på landsmøtet

Det er tid for menigheten å foreslå kandidater til de ulike vervene vi pleier å velge på landsmøtet. Siste frist er 1. mai,

Valgkomiteen starter snart arbeidet sitt. Men før dte er utfordringen til menighetene der om å gjøre en jobb med forslag til kandidater. Enten en ønsker å fremme noen fra sin egen menighet, eller en vil peke på noen fra en annen menigheten.

Uansett, fristen for respons er satt til 1. mai. Nominasjoner fra menighetene sendes til informasjonsleder Roger Dahl som vi samle disse for valgkomiteen.

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone