Ny frist - tid for årsrapport

Innen fristen, 20. april, har vi mottatt årsrapporter fra ca 1/3-del av menighetene. Dere som ikke har sendt inn årsrapport enda ber vi om å følge opp dette. Se for linker til skjemaene og mer informasjon.

Som følge av at det er innført ny kirkelov som vi er pliktig til å rapportere etter, har vi utvidet kravene til rapportering fra menighetene. Vi har skjemaet som vi har brukt i flere år, der vi henter inn de nødvendige informasjonene vi trenger i forhold til navn og kontaktinformasjon, økonomi, ulike aktiviter og sentrale nøkkelpersoner i menigheten, I tillegg har vi utarbeidet et spørreskjema der vi ber om utfyllende informasjon som vi i neste omgang må gi en redgjørelse til myndighetene om. Informasjonen vi samler inn vil også kvalitetssikre intern rapportering og oppfølgingsarbeid overfor menighetene.

Vi ber altså om å få tilbake i utfylt stand

  • Årsrapport 2021

  • Årsrapport utfyllende 2021

  • Regnskap for 2021

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone