Lønnstabell for 2021 er på plass

Lønnstabell som gjelder fra 1. mai 2021 er gjort tilgjengelig. Husk å se til at ansatte får riktig lønn og etterbetalt for perioden fra 1. mai.

Menighetene med ansatte må også huske å sende inn OTP-melding for ny lønn. Vi holder ikke noen sentral oversikt over de ansatte i menighetene og deres ansiennitet, stillingsstørrelse og lønnsnivå.

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone