Unåddkonferansen

30 misjonsorganisasjoner står som arrangører av Unåddkonferansen M28 når det 22.-23. oktober inviteres til storsamling i Bergen med fokus på unådde folkeslag.
Unåddkonferansen

‐Etter en vellykket start de to forgående år, blir det i oktober arrangert en enda større Unåddkonferanse.

Konferansekoordinator Glenn Tønnessen fra Troens Bevis Verdens Evangelisering er begeistret for at et samlet misjons‐Norge nå står sammen om en slik mobilisering for verdens unådde.

Historisk og globalt har Norge vært en av de største bidragsyterne til misjon i forhold til folketall. Misjonsstasjoner, sykehus, kampanjer og støtte til lokale prosjekt har ført til store vekkelser blant flere folkegrupper. Mye er oppnådd, men mye upløyd mark gjenstår. Fremdeles finnes det over 7000 unådde folkegrupper med under 2 prosent kristne.

Ved å delta på unåddkonferansen vil du bli inspirert til videre arbeid

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone