5000 kr ekstra i tilskudd for å starte opp nye kurs og grupper

Søknadsfristen den 26. mars på den nye stimuleringsordning nærmer seg, og vi håper å få inn mange søknader.

Starter du nye kurs og annen opplæring for ungdom og voksne under korona-pandemien, eller finner nye måter å drive opplæringen på? Da kan du søke om stimuleringsmidler på 5 000 kr. Dette tilskuddet kommer i tillegg til den vanlige timestøtten for gjennomført opplæring.

Styret vårt har bestemt at det ikke lenger skal være et tak på hvor mange kurs eller grupper man kan søke om stimuleringsmidler til. Dere er derfor velkomne til å sende inn flere søknader. Husk søknadsfristen den 26. mars.

La deg inspirere med disse eksempler på søknader vi har fått inn:

  • Konfirmantleir som erstatning for ordinær opplæring som er avlyst
  • Digital Farshjerte-skole, bibelkurs for døve og tegnspråkbrukere.
  • Kurset Mental and spiritual health under Corona times
  • Språkkafé
  • Digitalt samlivskurs for par i nærmiljøet
  • Mediegruppe for ungdom, der de skal lære å ta bilder og film, og redigere
  • Nettbasert kurs med grunnleggende innføring i data og digitale tjenester i det offentlige rom
  • Akademiet – neste steg i liv og tjeneste (lederkurs for unge voksne)

Andre aktuelle tiltak kan være å starte opp med smågrupper, legge om bibelgruppene til digitale samlinger, prøve ut små kurs på 4 timer eller starte opp nettkurs med ulike temaer.

La deg også inspirere av denne artikkelen: Kristelig studieforbund » Ubrukte midler fra i fjor gir ekstra støtte fra K-Stud i år (k-stud.no)

Utlysning og søknadsskjema finner dere her: Kristelig studieforbund » To nye stimuleringsordninger for kurs og leirer (k-stud.no)

PS, har du lagt merke til annonsekampanjen vår i aviser og sosiale medier?

Den nye filmen om K-stud og opplæringen i medlemsorganisasjonene våre kan du ser her (1,18 min med mange kjente ansikter for oss baptister):

Facebook: https://www.facebook.com/KristeligStudieforbund/videos/472107197146797

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone