Midler til Pedagogisk utviklingsarbeid

Ekstraordinær utlysning av midler til Pedagogisk utviklingsarbeid (PU-midler) for 2021

K-stud vil stimulere til mer og bedre opplæring, og styrker denne innsatsen under koronapandemien. Derfor har vi en ekstraordinær utlysing av PU-midler for pågående pedagogiske utviklingsprosjekter som gjennomføres i 2021.

Prosjektmidlene skal stimulere til:
Utvikling av aktuelle læringsmetoder og pedagogiske studieopplegg til bruk i medlemmenes opplæringsvirksomhet, med vekt på nyskapning og bruk av nye læringsformer. Prosjektene bør ha størst mulig allmenn interesse og overføringsverdi til andre brukere.

Styret har vedtatt at disse områdene skal ha prioritet: 
Pedagogiske studieopplegg og læringsformer som bidrar til: 

  • demokratibygging, samfunnsengasjement og deltakelse i organisasjons- og samfunnsliv
  • bibelbruk

Søknader innenfor andre områder kan også være aktuelle!

Vedlagt ligger utlysningen med informasjon om PU-midlene og søknadsskjemaet som dere må bruke.

Merk at søknadsfristen er den 28. mai 2021.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone