Årsrapport til Baptistsamfunnet

Det er tid for å sende inn årsrapporten til Baptistsamfunnet. Frist for innsending er 10. april. Link til skjemaer på denne saken.

Årsrapporten er viktig å sende inn av flere årsaker.
For det første trenger vi opplysninger fra rapporten for å kunne rapportere til landsmøtet på status i kirkesamfunnet.
For det andre vil opplysninger fra rapportene være viktig for å kunne gi best mulig oppfølging, informasjon og rådgivning til hver enkelt menighet.
For det tredje er det essensielt med en årlig oppdatering av kontaktinformasjon til sentrale ledere i menighetene.

Dere gjør derfor vel i å fylle ut årsrapporten slik at den framstår mest mulig komplett.

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone