Forbønn for kirken og verden i en pandemi, 14. mars

I solidaritet med de mange i verden som av mange grunner ikke får vaksiner, eller ikke får vaksiner i nødvendig tid inviteres NKR sine medlemskirker til å stå sammen i bønn, søndag 14. mars.
Forbønn for kirken og verden i en pandemi, 14. mars

Generalsekretær Erhard Hermansen i Norges kristne råd (foto: Stein Gudvangen, KPK)  oppfordrer kirker i hele landet til forbønn for kirken og verden søndag 14. mars og skriver:

- I disse dager er det ett år siden et lite virus stoppet en hel verden. Her i landet opplevde vi de mest inngripende tiltak som har vært innført i fredstid, med nedstengning og strenge restriksjoner. Dette lever vi med fortsatt, men vi ser samtidig slutten på pandemien med vaksinering som nå er i gang. I verden som helhet, men også i vårt eget land, har pandemien rammet ulikt.

Nå når vaksinene rulles er det de rike og velfungerende landene som både får vaksinen først og som har et system for å vaksinere effektivt. Derfor er det viktig at en rettferdig fordeling av vaksinene settes på dagsorden verden over.Norges Kristne Råd oppfordrer dere til å ta denne situasjonen inn i gudstjenestene midtfastesøndagen 14.mars.

Dette kan vi gjøre ved å fokusere på vaksinesituasjonen i verden, ved å gi støtte til organisasjoner som arbeider for å dempe pandemiens konsekvenser og ved å løfte dette inn i forbønnene denne dagen. Vi har sammen med Kirkens Nødhjelp og Den norske kirkelaget et forslag til en forbønn og en kortere bønn som kan brukes i gudstjenestene 14.mars. Forslaget sendes nå ut til alle menigheter med håp om landsdekkende forbønn for de som er rammet av pandemien.

Se også Dagens artikkel "Klarer vi å fordele vaksinene rettferdig?"

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone