Innkalling til landsmøtet 2021

Vi har i dag lagt ut innkallingen til landsmøtet, 3.-5. september på Gardermoen. Landsmøtet er arenaen der vi som menigheter i felleskap lytter til Gud og tar de viktige avgjørelsene.

Landsmøtet, som er årsmøter for

  • Det Norske Baptistsamfunn
  • Oslofjord Folkehøgskole
  • Baptistenes Eiendomsdrift

er Baptistsamfunnet høyeste organ der representanter for menighetene kommer sammen for å søke Guds vilje og fellesskap, for at avgjørelsene som fattes skal være så samstemt med Guds ønsker for vårt kirkesamfunn som mulig. Antall delegater fra hver menighet styres av medlemstallet 31. desember 2020.

Vårt mål er at det skal være en god opplevelse å komme til landsmøtet, for å være med å ta ansvar for kirkesamfunnets utvikling, bli inspirert og inspirere de andre. Være med å sette kursen for fellesarbeidet og kjenne gleden over å være med i et større fellesskap enn lokalmenigheten.

Landsmøtet i Tromsø i 2019 utfordret oss på å tilrettelegge landsmøterammen slik at en kan få en enda bedre opplevelse av å delta. Det arbeidet har vi begynt, og vi tror du vi lse noe av dette i årets landsmøte, og i alle fall når vi kommer til landsmøtet 2022 i Ålesund. I fjor gjorde vi noen tiltak for å gjøre landsmøtet mer tilgjengelig med tolkingtil en av språkgruppene, og med kortfattede sammendrag om hav sakene handler om. Vi vil føre videre dise tiltakene og komme med flere.

Vi vil oppfordre dere i menighetene til å gi oss gode innspill på hvordan landsmøtet kan utvikles videre, men også til å snakke sammen om det er ting dere vil bringe inn til landsmøtet i form av forslag.

Det formelle er slik at menighetene som er medlemmer i Det Norske Baptistsamfunn har rett til å sende inn forslag til landsmøtet. Fristen for dette er tre måneder før landsmøtet holdes, altså 3. juni. Så er det hovedstyret som setter opp sakslisten og gjør saksforberedelser, er i dialog med menigheter som fremmer forslag m.m. Siste frist hovedstyret har for å offentliggjøre sakslisten med sakspapirer er to måneder før landsmøtet, altså 3. juli. Hvis vi rekker det tidligere kommer papirene ut før.

Selv om landsmøtepapirene kommer i ferietiden mener vi at det likevel er tid til forberedelser og samsnakking om viktige saker lokalt, siden perioden fram til landsmøtet strekker seg over to måneder.

Vi kommer til å følge opp med informasjon om landsmøtet famover, slik at alle skal være godt orientert.

Vi ser fram til inspirerende og gode daer på gardermoen i september,

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone