Bønn i fastetid

Søndag 14. mars inviteres NKR sine medlemskirker om solidaritet ved å stå sammen i bønn for de mange i verden som av mange grunner ikke får vaksiner, eller ikke får vaksiner i nødvendig tid.

Mer informasjon og utkast til fellesbønn vil komme.

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone