Webinar – Hva er da et menneske?

18. mars kl 9.00 er det åpent webinar tomkring moderne bioteknologi og etisk engasjemet i forhold til det.

 Moderne bioteknologi skaper ofte store overskrifter i media og høy debatt-temperatur i politikken. Men den har samtidig konsekvenser for mange mennesker og deres liv.

Bør kirkesamfunn og menigheter engasjere seg her?
Hvis ja, hvordan kan dette gjøres konkret?
Hvilke spørsmål/problemstillinger står vi overfor?
Hva er dilemmaene?

Norsk teologisk samtaleforum under Norges Kristne Råd har i flere år jobbet med disse spørsmålene og ga 2020 ut et ressurshefte rundt disse spørsmålene.

PÅMELDING HER

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone