Digital julefeiring

Det er mange osm ikke får feiret juli kirkene i år. For å hjelpe litt på savnet vil vi på nettstedet baptist.no samle digitale produksjoner fra menighetene og fra Norges kristne råd inn mot julefeiringen.

I hele perioden derkorona-pandemien har satt sitt preg på landet vårt har det fra ulike baptistmenigheter blitt produsert mange flotte gudstjenester og møter. Dette har vært til tsopr velsignelse for mange, og erfaringen er at disse tiltakene har nådd mange, ikke bare i egen menighet, men i nabolaget, og rundt i hele landet.

Vi vil så langt det er mulig forsøke å holde nettsiden oppdatert med gudstjenester og andre sendinger som vi fanger opp. HUsk at om du savner din gudstjeneste i oversikten kan du alltid sende en melding til 959 75 478 eller roger.dahl@baptist.no, så fanger dette opp og kan lage koblinger.

Men, det er juletid med annerledesdager, så det er ikke sikkert at responsen kommer umiddelbart.

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone