Utbetaling Mva-kompensasjon

Tildelingen av Mva-kompensasjon for 2019 er nå klar, og vil bli utbetalt menighetene i løpet av denne uken.

Ordningen med mva-kompensasjon for menighetene hadde søknadsfrist i juni, og det var 56 menigheter som benyttet seg av ordningen. 4 av søknadene fra menighetene ble avvist, enten fordi menigheten ikke var registrert i Frivillighetsregisteret pr. 1. september eller pga andre forhold. Totalt utbetaler vi nesten 3,2 millioner kroner til menighetene i denne omgang. Den menigheten som får mest i kompensasjon i år får over 300.000 kroner, mens det laveste beløpet er på ca 8.500 kroner.

Ordningen er svært enkel å delta på. Det eneste man trenger er regnskapstall fra året før samt et regnskapsoppsett på norsk eller engelsk, og man søker ved å sende inn eget søknadsskjema til oss. Vi skulle ønske at flere benyttet seg av ordningen, da dette er midler som kommer virksomheten til gode direkte fra en offentlig tilskuddsordning.

Søknadsskjema for regnskapsåret 2020 vil bli lagt ut på denne siden i løpet av mars måned.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone