Registrering og innrapportering av skattefrie gaver

Det nærmer seg årsskiftet, og dermed også innrapporteringsfrist for gaver med skattefradrag - 10. januar 2021

Det Norske Baptistsamfunn har sentral godkjenning og innrapportering av gaver med skattefradrag. Dette betyr at alle menigheter som ønsker å benytte seg av denne ordningen må gjøre dette i sentralt system.

1. Vi anbefaler alle å benytte vårt sentrale system Cornerstone, dette er sammenfallende med vårt medlemssystem. De menighetene som ikke har brukt dette men ønsker å ta det i bruk bes ta kontakt med Håkon Sigland snarest - epost hakon.sigland@baptist.no. Fordelen med dette er ett felles system for givere og adresseoppdateringer samt lavere totalkostnader for menigheten. Brukerveiledning finner du på denne siden.

2. Det er fortsatt anledning til å benytte Solidus som innrapporteringsplattform for de som ikke ønsker å endre system.

Frist for registrering av gaver med skattefradrag er 10. januar 2021. Vennligst overhold fristen!

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone